Tilbagestrømssikring


Tilbageløb af vand til ledningsnettet for "Almindelige husstande" hører ofte under risikogrupperne mediumkategori 1 og 2 (beskrivelse klik her). Disse kategorier medfører ikke menneskelig sundhedsrisiko.

Risikovurderingen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør inden installationstilladelse gives.

Tilbageløb må ikke forekomme. Derfor skal almindelige husstande som minimum sikres med en kontrollerbar kontraventil. Ejeren skal sikre, at kontraventilen altid er funktionsdygtig.