Opkrævningspraksis


Fra 01.10.2012 er vandværkets opkrævningspraksis ændret.

Årsforbrug > 500 m3 opkræves kvartalsvis. Forfald 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

Alle andre forbrugere opkræves helårlig forud med forfald 1/12.