Om målerbrønden


Korrekt lukkevejledning:

1.Luk altid hovedhanen/stophanen.
2.Luk også den hane i målerbrønden med det røde håndtag, der sidder længst fra aftapningshanen.
3.Åben aftapningshanen og vandhanerne i huset, så husets anlæg tømmes for vand.
4.Kontroller at udløb fra aftapningshanen er stoppet. Luk så aftapningshanen igen.
5.Løber vandet stadigvæk ud af aftapningshanen efter 1 time. Kontakt Vandværket.
6.Vær opmærksom på at vandinstallationen i et opvarmet sommerhus måske også kan fryse ved, at lukkede skabe holder varmen ude, eller ved en dårlig isolering af de vandrør, der sidder nærmest ved ydervæggen.
7.Efter man har åbnet for vandet, kontroller altid at målerens lille sorte hjul står stille.
8.Ovenstående gælder ikke tømning af varmtvandsbeholderen.


Øvrigt om målerbrønden:

Vandværket forsyner ca. 3.050 sommerhuse og ca. 400 fastboende med vand. Da vi har et meget stort sommerhusområde, er vi (af hensyn til måleraflæsningerne) nødt til at have vore vandmålere placeret i udvendige frostfri målerbrønde. Disse målerbrønde tilhører forbrugerne. Det er vigtigt, at disse brønde bliver renholdt og vedligeholdt, men vi konstaterer desværre hvert år, at mange brønde er tildækkede, gemt under buske, placeret midt i indkørsler og derfor kørt itu eller kørt ovale og umulige at åbne, eller bare er i en meget dårlig forfatning og ikke længere frostfri.

De mange defekte/dårligt vedligeholdte brønde forårsager frostsprængte målere, hvorfor der konstateres store vandspild fra disse skader. Mange forbrugere har fået store efterregninger, men en del af vandspildet er også sket før måleren, således at vi alle kommer til at betale.

Vandværket opfordrer derfor alle forbrugere til mindst en gang pr. år at tilse, vedligeholde og rengøre deres brønde, således at gummipakningen slutter tæt imellem brønd og låg. Vandværket opfordrer tillige alle forbrugere til at sørge for forsvarlig aflukning af vandledningen ved uopvarmede sommerhuse/boliger, således at de omfattende frostsprængninger og vandskader undgåes.